Her er  10 gode miljøgrunner for å bygge murhus i Leca:

 

1. Leca består kun av naturmaterialer!
Leca er keramiske kuler av brent leire. For å lage en Leca blokk er disse kulene bundet sammen ved å bruke en blanding av sement, sand og vann.

 

2. Leca er bra for inneklimaet!
Leca blokker avgir ingen farlige gasser som har negativ innvirkning på inneklima i bygninger eller som har negativ innvirkning på folks helse. Leca inneholder ingen stoffer på myndighetenes OBS-liste. Leca blokker inneholder heller ingen stoffer som er uheldig for allergikere. Korrekt bruk av Leca gir tette men samtidig ”pustende” hus, uten behov for en innvendig dampsperre.

 

3. Leca kan gjenbrukes!
Leca blokker kan gjenbrukes enten som fyllmasse eller ved at blokkene males opp og blir råvare i produksjonen av nye Leca blokker. Gjenbruk av Leca som fyllmasse er en vanlig måte å gjenbruke Leca på!

 

4. Leca er meget fuktbestandig!
Leca er et meget fuktbestandig materiale som ikke gir grobunn for sopp og råte.

 

5. Leca isoblokk isolerer meget godt!
Polyuretan isolasjonen i Leca Isoblokk er et av de aller beste isolasjonsmaterialene vi kjenner i dag, og den gode isolasjonsevnen er positiv for miljøet. Polyuretan isolasjonen avgir ingen farlige gasser ved vanlig bruk. Polyuretan er et materiale som vi omgir oss med i hverdagen. Dette materialet brukes blant annet i sofaer og stoler, madrasser, isolasjon i kjøle- og fryseskap mm. Polyuretanskummet i Leca blokker inneholder ingen stoffer på myndighetenes OBS-liste.

 

6. Leca veier lite!
Leca produkter har lav vekt. Leca lettklinker og Leca blokker veier svært mye mindre enn naturlige tilslagsmaterialer som sand og stein. Dette gir reduserte vekter og derigjennom redusert energiforbruk og reduserte utslipp fra transport av Leca.

 

7. Leca er vedlikeholdsvennlig!
Leca har god bestandighet, og råtner ikke eller nedbrytes på annen måte. Pussede Leca overflater har en levetid som overgår de fleste andre materialer. Ved å bruke Leca etter anbefalte anvisninger får du dermed svært gunstig vedlikehold av ditt bygg. Pussede Leca vegger har også et mindre behov for overflatebehandling som maling og beis enn de fleste andre typer vegger. 

 

8. Leca brenner ikke!
Leca er meget brannmotstandig, og gjennom mer enn 50 år i Norge har Leca vist sin brannmotstand ved å stoppe mange bygningsbranner i å spre seg. Bygninger i Norge brenner oftere enn bygninger i mange andre land. Bruk av Leca bidrar til god brannsikkerhet.

 

9. Leca lagrer varme!
Leca vegger har en større evne til varmelagring enn lettvegger. Om dagen vil veggene absorbere varme, og denne varmes avgis til bygget i løpet av natten. Dette gir god energiøkonomi i form av redusert kjølebehov om dagen og redusert oppvarmingsbehov om natten sammenlignet med bruk av lettvegger.

 

10. Leca har miljødokumentasjon!
Leca produseres av Leca Norge AS. De har bygd opp sitt miljøstyringssystem ut fra NS-EN ISO 14001. Leca blokker er livsløpsvurdert ut fra prinsippene fra ”vugge til grav” der det er tatt hensyn til mest mulig skånsom omgang med omgivelsene og våre naturressurser. Dette er dokumentert av Stiftelsen Østfoldforskning i en miljøvaredeklarasjon (EPD – Environmental Product Declaration) for Leca blokker!

 

 

Bestill Murhuskatalogen her. 

Les mer om Grønnbolig her.