TAKSTTJENESTER

Murmester Hansen & Henriksen AS kan hjelpe deg med å avdekke fuktskader, konstruksjonsfeil og svikt. Dårlig inneklima er i våre dager et hett tema og absolutt med rette. Stadig flere får påvist mugg og soppskader i boligrom som vi både sover og oppholder oss i over lengre tid. Dette kan på sikt medføre allergi med symptomer som langvarig tretthetsfølelse og utmattethet.

Trygghet i boligkjøpet

Medlem av Norsk Takst  (MNTF)

På grunn av stor byggeaktivitet og mangel på arbeidskraft har det, dessverre for byggenæringen, dukket opp flere useriøse aktører med begrenset kunnskap om gjeldende lover, byggeforskrifter og godkjente og tilfredsstillende bygningsløsninger.

 

Ikke overlat oppussingen eller nybygget ditt til tilfeldighetene, la oss følge opp byggingen for å kvalitetsikre arbeidet slik at du får en løsning og et resultat som du vil være fornøyd med!

 

Dersom du går i tanker om å kjøpe deg bolig, vil det være vel anvendte penger å la oss være med deg på visning for å gå igjennom boligen sammen med deg. Dette vil gi deg en kunnskap om boligen som andre ikke får og sammen kan vi sette opp et kostnadsoverslag på hva som må gjøres med boligen på kort og lang sikt.

 

Vi utfører:

  • Våtromstakst
  • Tilstandsrapport
  • Boligsalgsrapport
  • Verditakst
  • Byggelånsoppfølging
  • Skjønn
  • Fuktmålinger i tre og betong